Sår

Sår i underlivet är i regel ett tecken på att något inte är som det ska där nere. Sår i underlivet kan ha en mängd olika anledningar och är ofta bara ett av flera symptom. Genom att även se till vilka andra symptom man samtidigt upplever kan man få en indikation om vilken sjukdom eller vilket besvär det kan röra sig om.
  • Sår och blåsor kombinerat med svullnad, sveda och klåda samt smärta när man kissar

Symptom som sår och vätskefyllda blåsor kring könsorganen, på skinkorna, låren eller runt analöppningen kan bero på könsherpes. Andra symptom inkluderar molande smärta, rodnad hud, klåda, sveda och hud som ömmar vid beröring. Vissa får också feber och svullna lymfkörtlar i ljumskarna. Du kan läsa mer om herpes här.
  • Små, smärtfria och ytliga slemhinnesår vaginalt eller analt, ofta på slidväggen

Dessa är vanliga symptom i första fasen av könssjukdomen Lymfogranuloma venereum, även kallat LGV. När LGV går in i sin andra sjukdomsfas svullnar i regel lymfkörtlarna kring könsorganen upp och efter ett tag smälter lymfkörtlarna och ger upphov till varbildning som ofta tränger igenom huden. Du kan läsa mer om Lymfogranuloma venereum här.

  • Smärtfritt sår i underlivet, i och/eller vid munnen eller runt analöppningen

Ett sår i underlivet, i och/eller vid munnen eller runt analöppningen som i sig inte gör ont kan vara ett symptomsyfilis. Utöver såret är ett ytterligare vanligt symptom vid syfilis svullna ljumskar. Efter ett tag försvinner det inledande såret och orsakar istället rödbruna sår på de områden där man smittats. Du kan läsa mer om syfilis här.

  • Smärtsamma, grunda eller djupare variga sår kring könsorganen

Smärtsamma, grunda, till storleken kraftigt varierande sår kring könsorganen eller anus kan vara symptomulcus molle.
Även inflammerade, öppna och djupare sår fyllda med var kan vara symptom på könssjukdomen. De är mycket sköra och ofta finns en grå eller gul-grå massa i de öppna såren. Du kan läsa mer om ulcus molle här.