Smärta

Smärta
i underlivet är ett tecken på att något inte är som det ska där nere. Orsakerna till varför man uppever smärta i underlivet kan vara många, ofta är det någonting som är temporät och övergående men ibland kan smärtan ha mer allvarliga orsaker som kräver medicinsk behandling. Genom att ta hänsyn till andra samtidiga symptom kan man få en bättre bild av vad smärtan beror på. Följande symptombeskrivningar kan leda dig på rätt väg för att komma underfund med vad din smärta beror på.

 • Smärta i nedre delen av magen, ljumskarna, låren och/eller ryggen

En dov, molande värk och ibland stark smärta i nedre delen av magen kan vara symptommensvärk (Dysmenorré). Smärtan kan också stråla ut i ljumskarna, ner i låren eller ut i korsryggen. Andra vanliga symptom inkluderar yrsel, huvudvärk, diarré och illamående. Symptomen uppträder i regel i samband med menstruationen. Du kan läsa mer om mensvärk här.

 • Kraftiga menstruationssmärtor och mensblödningar

Kraftiga menssmärtor och symptom som rikliga menstruationsblödningar, magproblem, kronisk trötthet, samlagssmärtor, nedsatt immunförsvar och ofrivillig barnlöshet kan vara tecken på endometrios. Du kan läsa mer om endometrios här.


 • Smärta i underlivet, viktökning, illamående, svullnad eller spänningar och ömhet i brösten

Smärta i underlivet kombinerat med känslomässig skörhet och ett eller flera av en rad olika diffusa symptom kan bero på PMS (Pre-Menstruellt Syndrom). Exempel på symptom är svullnad spänningar och ömhet i brösten, ryggont, migrän, yrsel, hjärtklappning illamående samt psykiska symptom som irritation, oro och aggressivitet. Du kan läsa mer om PMS här.

 • Mag- och samlags-smärta kombinerat med sveda och klåda vid urinering

Smärta nedtill i magen och smärta vid samlag tillsammans med att det svider och kliar när man kissar kan vara symptomklamydia, gonorré eller Mycoplasma Genitalium. Mellanblödningar och flytningar från urinrör och slida är också symptom som såväl klamydia som gonorré och Mycoplasma Genitalium kan ge. Du kan läsa mer om klamydia här , mer om gonorré här och mer om Mycoplasma Genitalium här.

 • Samlagssmärta och vårtor i underlivet

Smärta vid samlag kombinerat med vårtor i underlivet är ofta symptomkondylom. Andra symptom vid kondylom är även klåda, sveda och små blödningar. Du kan läsa mer om kondylom här.

 • Svår samlagssmärta och rodnad av de inre blygdläpparna

En brinnande smärta mellan de inre blygdläpparna vid samlag kan vara tecken på vestibulit, även kallat vaginism eller slidkramp. Andra symptom inkluderar rodnad av de inre blygdläpparna. Du kan läsa mer om vestibulit här.

 • Samlagssmärta kombinerat med röda och svullna blygdläppar samt måttliga vita flytningar

De vanligaste och tydligaste symptomen på en svampinfektion är en intensiv klåda, torrhetskänsla samt irritation och svullnad i underlivet. Man kan också få en måttlig vit och grynig flytning som liknar torkad filmjölk, yoghurt eller keso från underlivet. Andra symptom på svamp i underlivet är att blygdläpparna ibland också blir röda och svullna. Om klådan är mycket intensiv kan man få problem att kissa och det kan kännas obehagligt att ha samlag.
Du kan läsa mer om svampinfektion i underlivet här.

 • Samlagssmärta kombinerat med smärta vid ägglossning samt tjockflytande och illaluktande flytningar

Smärta under ägglossningen och vid samlag tillsammans med tjockflytande, ofta rikliga, och illaluktande flytningar kan vara symptom på en äggledarinfektion. Smärta i magen och i ryggslutet samt illamående är andra vanliga symptom. Ofta kommer smärtan och går. Du kan läsa mer om äggledarinfektion här.

 • Svidande och molande smärta. Smärta när man kissar samt sveda, irritation, blåsor och sår kring könsorganen

Symptom som svullnad, klåda och smärta när man kissar, svidande och molande smärta, rodnad hud och hud som är öm vid beröring är typiska för könsherpes. Andra symptom inkluderar feber och svullna lymfkörtlar i ljumskarna. Du kan läsa mer om herpes här.

 • Smärtande, röda, svullna och ömma blygdläppar

Röda, svullna och ömma blygdläppar och en finnliknande varböld på de inre blygdläpparna kan vara symptombartolinit. Bartolinit beror normalt på att bakterier från huden eller slidan hittat in i blygdkörteln och startat en infektion varpå blygdläpparna blir inflammerade. Du kan läsa mer om bartolinit här.

 • Blödningar och smärta i underlivet
Smärta i kombination med blödningar och kramper i underlivet kan vara symptom på ett pågående missfall. Blödningen börjar ofta begränsad för att sedan bli riklig med slem, klumpar av levrat blod i sig. Smärtan kan påminna om mensvärk och stråla ut mot ryggen och/eller nedre delen av magen. Du kan läsa mer om missfall här.