Sveda


Sveda
i underlivet är i regel ett tecken på att något inte är som det ska där nere. Orsakerna till sveda kan vara många men genom att ta hänsyn till andra samtidiga symptom kan man få en bättre bild av varifrån svedan kommer. Följande symptombeskrivningar kan leda dig på rätt väg för att komma underfund med vad din sveda beror på.  • Sveda med grå-gulaktiga illaluktande flytningar
Sveda och en grå-gulaktig, ofta starkt illaluktande flytning, beror ofta på att man fått en bakteriell obalans i underlivet. Bakteriell obalans märks ofta tydligast efter samlag och efter mens. Mer om Bakteriell vaginos kan du läsa här.

  • Sveda med skavningar och trängningar samt svårigheter att kissa

Dessa symptom är vanliga vid framfall, och då i synnerhet vid framfall av den främre slidväggen. Framfall (på läkarspråk kallat prolaps) innebär att inre organ ”faller” ner och buktar ut ur kroppsöppningar. Även om framfall sällan är farligt ger det ofta obehag för den som drabbas. Vid framfall av den främre slidväggen faller urinblåsan ur bukhålan och buktar istället ner i slidan. Ett tydligt tecken på framfall av den främre slidväggen är att man behöver hålla upp slidväggen för att kunna kissa. Mer om framfall kan du läsa här.

  • Sveda med rodnad, irritation, (ofta vätskefyllda) blåsor och sår kring könsorganen, på skinkorna, låren eller runt analöppningen

Dessa symptom är typiska för könsherpes. Andra symptom inkluderar svullnad och klåda, smärta när man kissar, svidande och molande smärta, rodnad hud och hud som är öm vid beröring. Vissa får också feber och svullna lymfkörtlar i ljumskarna. Du kan läsa mer om herpes här.

  • Sveda när man ska kissa samt flytningar från urinrör och slida

Symptom som dessa kan bero på en klamydiainfektion. Andra symptom på klamydia är mellanblödningar, ont nertill i magen och smärta vid samlag. Du kan läsa mer om symptom samt behandling och prevention av klamydia här.

  • Stark sveda när man kissar och illaluktande, gula flytningar

Dessa symptom, som liknar dem vid klamydia, är typiska vid gonorré. Den stora skillnaden i symptom från klamydia är att symptomen vid gonorré ofta blir mycket kraftigare än vid klamydia. Läs mer om gonorré här.

  • Sveda när man kissar, onormala flytningar samt klåda och blödningsrubbningar

Alla dessa symptom är tecken på Mycoplasma Genitalium. Liksom vid gonorré liknar symptomen dem vid klamydia. Till skillnad från såväl klamydia som gonorré är dock Mycoplasma Genitalium en relativt okänd könssjukdom i Sverige idag, trots att den troligen är minst lika vanlig som gonorré och kanske hälften så vanlig som klamydia. Läs mer om symptom, behandling och prevention av Mycoplasma Genitalium här.

  • Sveda och klåda runt ändtarmsöppningen

Detta är vanliga symptom vid hemorrojder. Dessutom är det vanligt med blödningar från analen, samt läckage av avföring eller slem från ändtarmsöppningen. Läs mer om hemorrojder här.

  • Intensiv svidande smärta mellan de inre blygdläpparna vid tryck mot, eller tänjning av, slidöppningen samt rodnad av området

Dessa symptom är ofta tecken på vestibulit (också känt som vaginism eller slidkramp). Vestibulit innebär att nervcellerna vid slidöppningen blivit överkänsliga och därför skickar onödiga smärtsignaler till hjärnan när man försöker penetrera slidan. Den smärta vestibulit medför gör att samlag kan göra mycket ont och t.o.m. vara omöjligt att genomföra. Du kan läsa mer om symptom, behandling och prevention av vestibulit här.

  • Sveda med illaluktande, gröngulaktiga flytningar fyllda med små luftbubblor

Trikomonasinfektion orsakar ofta illaluktande, gröngulaktiga flytningar fyllda med små luftbubblor och i sällsyntare fall med lite blod. Trikomonasinfektionen orsakar även ofta svullnad och sveda i underlivet. Mer om trikomonasinfektion kan du läsa här.