Infertilitet (Ofrivillig Barnlöshet)

Öka chansen att bli gravid

RFSU Ägglossningstest

Se när du har ägglossning.
Enkelt att använda.
Svar på några minuter.
Hög tillförlitlighet.
Samma test som gynekologer använder.

Bästa pris på: Apoteket.se
Bästa pris på: Shopping4net.se

Testlagret Spermatest

Testa den manliga fertiliteten
Mäter spermie-mängd & aktivitet
Hela 93% tillförlitlighet
Innehåller 2 st kompletta test


Infertilitet, även kallat ofrivillig barnlöshet är ett mycket vanligt problem för par som vill skaffa barn. Man tror att upp till 15 % av de par som vill skaffa barn är infertila. För att sjukvården ska utreda för infertilitet ska man ha försökt skaffa barn i minst ett år utan att ha lyckats. Om man är äldre än 35 år vill vården ofta att det ska ha gått ännu längre innan man blir utredd. Idag finns goda möjligheter för infertila par att bli gravida och mindre än hälften av de par som söker hjälp för infertilitet förblir barnlösa. 


Orsaker

För att ett par ska kunna bli med barn måste både mannen och kvinnan vara fertila. Det räcker därför med att bara en av de båda är infertil för att paret tillsammans ska bli infertila. För tjejer är vanliga orsaker till infertilitet följande:
Hos killar beror infertilitet ofta på defekta spermier. För drygt 10 % av de par som söker hjälp för ofrivillig barnlöshet kan sjukvården inte hitta någon orsak till infertiliteten. Detta beror troligen på att läkarvetenskapen ännu inte kommit så långt att man identifierat orsaken till dessa pars infertilitet.

Symptom

För att kategoriseras som infertila måste ett par vara helt oförmögna att skaffa barn tillsammans. Detta innebär att man utan framgång måste ha försökt skaffa barn i minst ett år och i normalfallet flera, speciellt om kvinnan är över 35 år.

Om paret kan bli med barn men graviditeten ständigt slutar i missfall kan även detta tillstånd kategoriseras som infertilitet. 

Behandling

I Sverige erbjuder sjukvården olika sorters subventionerad fertilitetsbehandling mot ofrivillig barnlöshet.

Insemination
Insemination innebär att man på konstgjord väg för in spermier i slidan eller direkt in i livmodern under kvinnans ägglossning. Spermierna kan antingen vara mannens eller också en givares beroende på om mannens spermier är friska eller ej.

Se om du är gravid

RFSU Graviditetstest, Testa tidigt

Fungerar redan 6 dagar efter befruktning.
99% tillförlitlighet.
Enkelt att genomföra.
Svar inom några minuter.

Lägsta pris på: Apoteket.se
Lägsta pris på: Shopping4net.se

RFSU Graviditetstest


Samma typ som gynekologer och
barnmorskor använder.
99,9% tillförlitlighet.
Enkelt att genomföra.
Svar inom några minuter.

Lägsta pris på: Apoteket.se

Provrörsbefruktning
Vid provrörsbefruktning, också kallat ”in vitro-fertilisering” (IVF), tar man ut ett eller flera ägg från kvinnans äggstockar och sammanför det/dem med spermier i ett laboratorium. Spermierna kan vara mannens eller en givares beroende på omständigheterna. Man tar sedan det eller de ägg (så kallade embryo) som man lyckats befrukta och sätter tillbaka det/dem i livmodern samtidigt som man ger kvinnan en hormonbehandling. Om mer än ett ägg befruktats nöjer man sig i regel med att bara stoppa tillbaka ett ägg medan det/de andra ägget/n fryses in och sparas för eventuell framtida användning. Om kvinnan inte har några egna ägg som är livsdugliga kan hon få en annan kvinnas ägg, en så kallad äggdonation.

Vid såväl insemination som provrörsbefruktning stimuleras i regel äggstockarna med hormoner för att igångsätta tillväxten av så kallade äggblåsor i syfte att främja fertiliteten.

I Sverige erbjuds inte subventionerad äggdonation kombinerat med spermiedonation. Detta innebär att ensamstående kvinnor inte kan få hjälp att skaffa barn. Denna hjälp erbjuds däremot i vårt grannland Danmark. Lesbiska tjejer som lever i registrerat partnerskap eller som sambos kan däremot få hjälp med att skaffa barn genom insemination eller provrörsbefruktning. Vidare ges i Sverige inte subventionerad hjälp med konstgjord befruktning till par som redan lyckats skaffa ett barn men som har svårigheter att skaffa ett ytterligare, så kallad sekundär infertilitet.

Akupunktur
En gammal metod för behandling av infertilitet som blivit allt populärare i Väst på senare år är akupunktur. Detta beror troligen på att vetenskapliga studier genomförts där det verkar som att akupunktur faktiskt kan hjälpa mot infertilitet. Dels minskar akupunktur stress vilket verkar ha en avsevärd positiv påverkan på förmågan att bli befruktad, dels verkar akupunktur ha en direkt positiv påverkan på förmågan att bli gravid genom provrörsbefruktning. Denna effekt verkar dock bara inträffa när akupunkturen görs i omedelbar anknytning till befruktningen, såväl tidsmässigt (ca 30 minuter innan) som geografiskt (på fertilitetskliniken). Att få akupunktur på en annan plats än på fertilitetskliniken och sedan resa till denna verkar alltså inte ge någon märkbar positiv effekt på chansen att bli befruktad.

Förebygga infertilitet

Ofta är det omöjligt att förebygga infertilitet då den beror på ärftliga, medfödda defekter. Det finns dock ett antal faktorer relaterade till livsstil som påverkar fertiliteten negativ och som man kan undvika om man vill förebygga infertilitet.

Ålder: Fertiliteten avtar med åldern, i synnerhet efter ca 35 års ålder. För den tjej som vill undvika barnlöshet eller planerar för flera barn gäller det alltså att börja i tid. Idag är förstföderskor äldre än någonsin och en följd av att vi tjejer vill hinna med så mycket annat i livet innan vi tycker att det är tid att skaffa barn. Även om vi själva tycker oss vara värda denna frihet bryr sig inte naturen om detta vilket har lett till att infertilitet på grund av ålder är en stor och ständigt växande orsak till infertilitet.

Rökning: Rökning leder inte bara till cancer, dålig hy och andningssvårigheter, den påverkar även vår fertilitet negativt och ökar kraftigt risken för ofrivillig barnlöshet. För den som vill undvika infertilitet gäller det alltså att hålla sig borta från rökning, även passiv sådan.

Sexuellt överförbara sjukdomar: Könssjukdomar som klamydia och gonorré kan leda till äggledarinflammation vilket i sig kan ge infertilitet genom att äggledarna skadas. Detta är faktiskt troligen en av de vanligaste orsakerna till infertilitet hos kvinnor. Snedsteg och slarv med preventivmedel i unga år ger därför tusentals tjejer katastrofala följder långt senare i livet. Risken för infertilitet senare i livet är därför en av de viktigaste anledningarna till att det är så viktigt att skydda sin vid sex.

Övervikt/undervikt: Fettvävnad får kroppen att producera östrogen vilket är nödvändigt för att menstruationscykeln ska fungera. För mycket fettvävnad gör dock att kroppen producerar för mycket östrogen vilket i praktiken fungerar som ett p-piller och därmed minskar sannolikheten att få ägglossning och kunna bli befruktad. För lite fettvävnad, som vid undervikt, är inte heller bra då kroppen då utsöndrar för lite östrogen vilket även det förhindrar ägglossning eller gör den oregelbunden vilket leder till sämre chanser att bli gravid.