Syfilis


Syfilis (också känd som Hård Schanker) är idag en ovanlig könssjukdom i Sverige. Könssjukdomen beror på en bakterie (Treponema Pallidum) och kan därför effektivt behandlas med antibiotika. Syfilis smittar vid samlag (såväl vaginala som anala) och oralsex men man kan också bli smittad via blod eller smitta sitt barn under förlossningen. Obehandlad finns syfilis kvar i kroppen och kan efter lång tid, kanske 10-20 år, angripa hjärna och hjärta och bli livsfarlig. Även om syfilis fortfarande är ovanlig i Sverige har den ökat på senare år, speciellt bland homosexuella män.


Symptom

Syfilis ger oftast ett sår där man blivit smittad. Inkubationstiden, dvs. tiden från det att du blivit smittad till dess att syfilis bryter ut, är ca 2 veckor.  Såret gör inte i sig ont och brukar finnas i underlivet, i och/eller vid munnen eller runt analöppningen. Ofta märker den smittade inte såret om det i sig inte infekteras av vanliga bakterier, som alla sår kan. Utöver såret får man också ofta svullna ljumskar. Såret läker oftast av sig självt inom 3-8 veckor men smittan finns fortfarande kvar i kroppen och orsakar istället efter ca 7-10 veckor rödbruna sår på de områden där man smittats.

Efter några månader sprider sig ofta syfilisbakterien i kroppen och man kan då förutom utslag och svullna ljumskar få symptom som huvudvärk och trötthet samt feber.

 

Behandling

Syfilisbakterien är en ganska känslig bakterie och syfilis behandlas därför effektivt med antibiotika. Ofta ges antibiotikan med en spruta för snabbaste och bästa effekt. Sprutan ges en gång per vecka under två till tre veckor. Infektionen läker alltid ut om man följer de föreskrivna anvisningarna.

Syfilis lyder under smittskyddslagen vilket innebär att om man misstänker att man blivit smittad måste man genomgå en undersökning. Visar det sig sedan att man är smittad måste man tillsammans med läkare eller kurator gå igenom vilka man haft sex med den senaste tiden för att spåra smittan. Läkaren, kuratorn eller den smittade (beroende på vad den smittade vill) kontaktar sedan alla man haft sex med den senaste tiden.

Det är inte förbjudet att ha sex innan man är helt smittfri, men om man har det är man skyldig att först informera sin partner att man har syfilis och dessutom använda skydd, t.ex. kondom. Om ens syfilis har upptäckts i ett tidigt skede får man gå på efterkontroller under ett år efter antibiotikabehandlingen (vid tre, sex och tolv månader). Om man varit smittad med syfilis i flera år innan den behandlats måste man gå på kontroller under två års tid.

Om du tror att du har syfilis, kontakta omedelbart din gynekolog, ungdomsmottagning eller vårdcentral så att du snabbt kan undersökas och botas ifall du smittats.

Förebygga Syfilis

Att förebygga syfilis är enkelt. Kondom skyddar som så många andra könssjukdomar även mot syfilis och rätt använd ger den ett fullgott skydd.