Äggledarinfektion/Äggledarinflammation (Salpingit)
Äggledarinfektion (på läkarspråk Salpingit) innebär att bakterier infekterat äggledarna vilket förutom infektion också ger en inflammation, en så kallad äggledarinflammation. Det kan dock förekomma att man får 
äggledarinflammation utan att ha någon äggledarinfektion. Det finns två olika typer av äggledarinflammation (salpingit), kronisk salpingit och akut salpingit. Infektionen kommer vanligen från slidan och sprider sig till äggledarna därifrån. Då infektionen kan spridas via lymfkärlen innebär ofta en infektion i ena äggledaren också en infektion i även den andra äggledaren. 

Äggledarinflammation är vanligast bland kvinnor mellan 16-25 och man tror att ca 10 % någon gång drabbas. Av de som drabbats behöver ca 20 % läggas in på sjukhus. Obehandlad äggledarinfektion kan i värsta fall leda till döden, men detta är extremt sällsynt (färre än 1 av 100.000 insjuknade). Vanligare är dock att äggledarinfektionen leder till infertilitet. För varje gång man insjuknar i äggledareinfektion ökar risken för infertilitet med mellan 8-17 %. Dessutom ökar risken för utomkvedshavandeskap med upp till 10 gånger ifall man haft salpingit och man tror att ca hälften av alla utomkvedshavandeskap beror på äggledarinfektion.

Symptom

De symptom man får vid vid en äggledarinflammation beror till stor del på om inflammationen är kronisk eller akut. 

En akut äggledarinflammation ger ofta feber kombinerat med kraftiga smärtor i nedre delen av buken eller i ryggslutet. Smärtan kan komma och gå och är för vissa kraftig men för andra knappt märkbar. Det är också vanligt med smärta under ägglossningen och vid samlag. Det kan dessutom göra extra ont om man hostar eller nyser samt när man bajsar. Illamående och kräkningar är också vanliga symptom liksom tjockflytande, rikliga, och illaluktande flytningar.

Vid kronisk äggledarinflammation får man generellt liknande symptom som dem vi akut äggledarinflammation men av en lindrigare grad. Däremot återkommer besvären under en längre tid, därav beteckningen "kronisk".

Behandling

Äggledarinfektion botas i regel enkelt med antibiotika. Diagnostisering sker normalt genom en bäckenundersökning, blodprov och skrapning. Kontakta din gynekolog om du tror du att har äggledarinfektion och vill bli behandlad med antibiotika.

Förebygga Äggledarinfektion

Bakterierna som orsakar könssjukdomar som klamydia, gonorré och mykoplasma genitalium kan också orsaka äggledarinfektion. Även bakterier som normalt förekommer i slidan, t.ex. stafylokocker och streptokocker, kan orsaka äggledarinfektion ifall de av någon anledning lyckas ta sig upp till äggledarna.

Äggledarinfektion kan dock också drabba kvinnor av helt andra orsaker. Infektionen kan uppstå i samband med gynekologiska undersökningar eller ingrepp, t.ex. hysteroskopi, abort och förlossning eller i samband med att man sätter in en spiral i underlivet. Förändringar i underlivets bakterieflora ökar också risken för att drabbas av äggledarinfektion, t.ex. vid ägglossning, menstruation eller antibiotikabehandling. Även samlag ökar troligen risken något för äggledarinfektion genom livmodersammandragningar och infekterad sperma. Den lilla ökningen av risk för äggledarinfektion som samlag innebär, är dock inte ett skäl att avhålla sig från samlag!