Amenorré 
(Utebliven mens)

Amenorré är den medicinska termen för utebliven menstruation. Det finns två olika typer av amenorré, fysiologisk samt icke-fysiologisk och de två typerna har olika orsaker. Fysiologisk amenorré är den vanligare, mer ”normala” frånvaron av mens och inträffar vid t.ex. graviditet eller undervikt medan icke-fysiologisk amenorré är sällsyntare. Fysiologisk amenorré är lättare att bota medan icke-fysiologisk amenorré ofta beror på medfödda defekter och därför inte kan botas. Frånvaron av mens innan puberteten och efter klimakteriet räknas normalt inte som amenorré varför man måste vara i fertil ålder för att kunna sägas vara drabbad av amenorré.

Symptom

Fysiologisk amenorré

Den allra vanligaste och mest naturliga typen av fysiologisk amenorré inträffar vid graviditet och i samband med amning då det av naturliga skäl inte finns någon anledning för kvinnan att menstruera. Fysiologisk amenorré är också vanlig vid kraftig viktminskning, undernäring, hård träning och drogmissbruk. Detta beror på att kroppen då hamnar i ett stresstillstånd då den inte har tillräckligt mycket energi och därför prioriterar bort förmågan att föröka sig för att istället fokusera på att överleva.

Icke-fysiologisk amenorré

Detta är den mer onaturliga typen av amenorré och beror ofta på medfödda defekter och sjukdomar. Icke-fysiologisk amenorré delas även i sig upp i två olika typer, primär amenorré och sekundär amenorré. Vid primär amenorré har den drabbade aldrig fått menstruation och vid sekundär amenorré har den drabbade tidigare haft menstruation men slutat menstruera. Medan primär amenorré i regel orsakas av medfödda defekter som ex. frånvaron av en livmoder orsakas generellt sekundär amenorré av hormonella störningar, t.ex. östrogenbrist.

Primär amenorré
Om kvinnan genomgått sin pubertet men ändå inte fått sin menstruation klassas detta som primär amenorré. Även kvinnor som är extremt sena i sin pubertala utveckling anses ha primär amenorré. Om en tjej inte fått några som helst tecken (t.ex. könshår, större bröst eller bredare höfter) på att ha påbörjat sin pubertet vid 14 års ålder anses hon ha primär amenorré. Även om hon fått kroppsliga tecken på att ha nått puberteten men inte har fått sin första menstruation vid 16 års ålder anses hon ha primär amenorré. Andra vanliga orsaker till primär amenorré är olika typer av intersexualism. Intersexualism innebär något förenklat att man fysiologiskt är en blandning mellan en kille och en tjej. Detta kan bero på att man har någon typ av kromosomfel t.ex. Turners syndrom, där den drabbade tjejen bara har en x-kromosom eller hermafroditism där den drabbade har såväl manliga som kvinnliga könsdelar.

Sekundär amenorré
Vid sekundär amenorré har man tidigare haft menstruation som sedan upphör. Om man tidigare haft regelbunden mens och menstruationen sedan uteblivit i minst 3 månader anses man ha sekundär amenorré. Om man har en historia av oregelbunden mens ska det ha gått minst 9 månader för att anses vara drabbad av sekundär amenorré. Vanliga anledningar till sekundär amenorré är t.ex. anorexi, Polycystiskt ovariesyndrom, struma samt olika former av cancer, ex. prolaktinom. Även kirurgiska ingrepp som avlägsnar delar av fortplantningsapparaten, ex. hysterektomi, är vanliga orsaker till sekundär amenorré.

Klimakteriet kan sägas vara en form av sekundär amenorré eftersom mensen då permanent upphör. Klimakteriet är ju dock en normal del av att åldras och kräver därför inte någon behandling i sig. (Andra klimakteriebesvär som t.ex. torra slemhinnor kan däremot i sig behöva behandlas.) Klimakteriet inträffar normalt någon gång efter 40 år men kan för vissa komma mycket tidigare. (Detta kallas på läkarspråk för prematur ovariell insufficiens.) I dessa fall kan man därför tala om en form av sekundär amenorré som inte är normal och följaktligen vilja fördröja klimakteriets utbrytande genom hormonell behandling.

Förutom den uteblivna mensen kan amenorré även ge upphov till svåra smärtor i bäckenet och ryggen.

Behandling

Fysiologisk amenorré

Graviditet och amning ger amenorré vilket är helt naturligt och någonting bra då man under denna begränsade period slipper menstruationens baksidor som blodförlust och värk. Vid fysiologisk amenorré som inte beror på dessa tillstånd ”räcker” det i regel med att man avbryter det ohälsosamma beteende som stressat kroppen så pass mycket att det lett till amenorré. Det kan ex. röra sig om att man börjar äta mer normalt, att man minskar sin träning tillräckligt för att kroppen ska orka med eller att man slutar med de droger som ger den fysiologiska amenorrén.

Icke-fysiologisk amenorré

Primär amenorré
Vid primär amenorré går det i regel tyvärr ej att bota amenorré då den ofta beror på att man saknar de fysiska förutsättningarna för att få menstruation. Det kan t.ex. röra sig om att man saknar en livmoder eller äggstockar.

Sekundär amenorré
Behandling vid sekundär amenorré sker ofta genom att man ger patienten hormonbehandling. Det är t.ex. mycket vanligt att man ger det kvinnliga könshormonet östrogen till kvinnor vars sekundära amenorré beror på att de producerar för lite östrogenhormon. När tjejen på konstgjord väg får sitt hormon kommer hennes menstruationscykel igång och hon kan leva ett normalt liv med regelbunden mens så länge hon fortsätter att ta sin hormonmedicin. Sekundär amenorré leder normalt till infertilitet och då man inte åter kan göra kvinnan fertil igen ges ofta samtalsterapi för att stödja henne och hennes partner i denna svåra situation.

Anorexia kan orsaka både fysiologisk amenorré som sekundär icke-fysiologisk amenorré där den senare typen av amenorré är den allvarligaste så den innebär att man blir infertil för resten av livet. I båda fallen är det dock viktigt att behandling sker då anorexia inte bara kan leda till infertilitet utan i värsta fall även döden.

Förebygga Amenorré

Möjligheten att förebygga amenorré är helt beroende av vilken typ av amenorré det handlar om.

Fysiologisk amenorré

Fysiologisk amenorré vid graviditet och amning är såväl naturligt som positivt och därför inget man ska undvika. Fysiologisk amenorré som beror på att kroppen är stressad går att förebygga genom att se till att man få i sig tillräckligt med näring, att vila tillräckligt mycket och att hålla sig borta från tunga droger.

Icke-fysiologisk amenorré

Primär amenorré
Primär amenorré är i regel tyvärr omöjligt att förebygga då denna typ av amenorré ofta beror på medfödda defekter som avsaknad av något eller några av tjejens fortplantningsorgan.

Sekundär amenorré
Sekundär amenorré kan också vara omöjlig att förebygga i de fall den beror på naturliga processer som är ärftliga och därför inte möjliga att påverka genom val av livsstil, t.ex. klimakterium eller struma. En orsak till sekundär amenorré som går att förebygga är däremot anorexia. Anorexia leder ofta ”bara” till fysiologisk amenorré, dvs. mensen uteblir bara så länge man svälter sig. Slutar man svälta sig blir kroppen mindre stressad och återaktiverar menstruationscykeln. I svårare fall av anorexia där tjejen svälter sig länge och hårt är dock risken stor att hon utsätter kroppen för sådana påfrestningar att hon istället drabbas av sekundär amenorré, dvs. hon förlorar permanent sin menscykel och blir steril för resten av livet. Genom att förebygga anorexia så förebygger man på så sätt även sekundär amenorré orsakad av anorexia.