Anorgasmi
(Oförmåga till orgasm)
Size matters™ klitorispump
  • Hjälper mot anorgasmi på grund
    av otillräcklig känslighet. 
  • Ökar blodflödet till klitoris och
    ökar därmed känsligheten. 
  • Kombinerar vakuumpump med vibrator
Anorgasmi är en sexuell funktionsstörning och innebär att den drabbade inte kan få orgasm. Anorgasmi är överlägset vanligast bland kvinnor där man tror att ca 10 % är drabbade. Det finns olika sorter av anorgasmi och de delas upp i primär, sekundär, situationsberoende och slumpmässig anorgasmi. Anorgasmi leder ofta till sexuell frustration, men långt ifrån alla med åkomman lider av att inte kunna få orgasm. En förhållandevis ny, men idag mycket vanlig orsak till anorgasmi, är bruket av antidepressiva läkemedel, i synnerhet så kallade SSRI-läkemedel.

Orsak
Anorgasmi kan ha såväl psykiska som fysiska orsaker. Vanliga orsaker är hormonell obalans, vestibulit eller olika typer av nervskador som uppkommit vid t.ex. förlossning, hysterektomi eller ryggmärgsskada. Det är också mycket vanligt att tjejer från primitiva kulturer som praktiserar könsstympning lider av anorgasmi. Tjejer som varit med om olyckor där de fallit grensle över t.ex. en klätterställning, cykel eller ribba och då skadat sitt underliv kan också drabbas av anorgasmi. 

Symptom

Anorgasmi delas in i olika typer, vilka är:

Primär anorgasmi:
Innebär att man aldrig fått orgasm. Ibland kan läkarna trots omfattande utredningar inte hitta någon anledning till oförmågan att få orgasm. Kvinnan kan ha en engagerad och skicklig partner, gott om tid och enskildhet, frånvaro av medicinska problem etc. men ändå vara oförmögen att få orgasm. 

Sekundär anorgasmi:
Innebär att man förlorar förmågan att få orgasm. Denna typ av anorgasmi kan bero på t.ex. depression, sorg, nervskador, drog- eller medicin-bruk, östrogenbrist (i samband med klimakteriet) eller att man utsatts för sexuella övergrepp. En idag mycket vanlig orsak till anorgasmi är användandet av antidepressiva läkemedel, i synnerhet så kallade SSRI-läkemedel. Mellan 15-50%, dvs. upp till varannan brukare av SSRI-läkemedel tros vara drabbad av någon form av sexuell funktionsstörning, där anorgasmi är en av störningarna. 

Situationsberoende anorgasmi:
Vissa tjejer kan bara åstadkomma kvinnlig orgasm under vissa förutsättningar. Det kan handla om att man kräver en viss typ av sexuell stimulering, en viss typ eller mängd förspel eller en viss sexualpartner. Det är nämligen inte ovanligt att tjejer med flera sexualpartners kan få orgasm med en partner men inte en annan. Många tjejer med situationsberoende anorgasmi har funnit sig i en situation där de inte åstadkommer orgasm tillsammans med sin partner, utan istället väntar tills de är ensamma och då på egen hand ser till att ”komma”. Ofta fejkar tjejen då orgasm med sin kille för att inte såra honom. Vi är onekligen experter när det kommer till våra egna kroppar och hur vi tillfredsställer oss själva, men även om onani ofta är ett effektivt sätt att åstadkomma orgasm för tjejer med situationsberoende anorgasmi föredrar nog de flesta att kunna får orgasm med sin partner.

Slumpmässig anorgasmi:
Denna typ av anorgasmi innebär att man kan få orgasm men inte så ofta som man vill. Även för denna typ av anorgasmi rekommenderar vi starkt att man använder sig av olika sorters sexleksaker för att åstadkomma orgasm.

Behandling

Primär anorgasmi:
Denna typ av anorgasmi kan behandlas med hormonell medicin ifall skälet till anorgasmin är en hormonstörning. En så kallad klitorispump, den kvinnliga motsvarigheten till männens vakuumpump, används med fördel av många kvinnor och låter dem uppleva sin första orgasm. Om anorgasmin beror på en nervskada finns idag ingen effektiv behandling men forskning pågår med att genom enzymet sialidase reparera skadade nerver och på så sätt ge kvinnor med primär anorgasmi möjligheten att få orgasm.

Sekundär anorgasmi:
För kvinnor med sekundär anorgasmi är psyko-sexuell terapi ofta en lämplig behandling, då orsaken till denna typ av anorgasmi ofta är psykisk. Ifall anorgasmin beror på medicinska orsaker som ex. användandet av SSRI-läkemedel, kan anorgasmin oftast botas genom att man slutar använda den antidepressiva medicinen.  Även om man slutar använda SSRI-medicinen tror man att symptomen hos vissa kan stanna kvar, något som kallas PSSD (Post SSRI Sexuell Dysfunktion). Hur vanligt detta i så fall är vet man idag inte. Även om det ännu inte är bevisat tyder vetenskapliga studier på att kemikalien amantadin kan lindra anorgasmi som kommer av användandet av SSRI-medicin. Vid nervskada finns idag ingen effektiv behandling men forskning pågår för att finna en sådan.

Situationsberoende anorgasmi:
Denna typ av anorgasmi betraktas normalt inte som problematiskt av sjukvården då den anses vara en del av den normala variationen av sexuellt beteende. För tjejer med situationsberoende anorgasmi vill vi på Underlivet.nu uppmana till att själv, eller tillsammans med sin partner, utforska de faktorer som påverkar förmågan att få orgasm. Rör det sig kanske om känslomässiga problem som att man känner sig pressad till sex, att man är utmattad eller att ens partner har sexuella funktionshinder?

Sexleksaker kan ofta hjälpa
En extremt vanlig form av situationsberoende anorgasmi innebär att tjejen inte kan få orgasm vid vaginalt samlag. Ett sätt att råda bot på denna problematik som vi starkt rekommenderar, då det faktiskt hjälper väldigt många par med situationsberoende anorgasmi, är att ta hjälp av moderna sexleksaker framtagna just för denna typ av problem. För kvinnor som genom samlag vill komma med sin kille men som normalt inte kan det, kan få hjälp av sexleksaker som t.ex. den mycket populära We-Vibe. Denna sexleksak kan möjliggöra orgasm under samlag för kvinnor som normalt bara kan få orgasm genom klitoris-stimulans eller dedikerad stimulans av G-punkten. Detta möjliggör We-Vibe genom att man stoppar in den ena delen i slidan och låter den sitta där under samlaget. Den stimulerar då både klitoris och G-punkten genom vibrationer under samlaget vilket möjliggör för många kvinnor att för första gången komma tillsammans med sin kille genom samlag.

Slumpmässig anorgasmi:
För personer med slumpmässig anorgasmi kan kognitiv terapi vara givande. Ibland handlar det om att man får hjälp med att skärskåda sina sexuella förväntningar och anpassa dem till sin faktiska situation.

Orgasm-främjande medicin
Även medicinsk behandling kan många gånger med fördel användas vid anorgasmi. Den omtalade hormon-medicinen Intrisna (även känd som kvinnornas Viagra) har i kliniska studier visat på att läkemedlet inte bara ökar kvinnors lust, utan även kan hjälpa kvinnor med anorgasmi att "komma". Liksom potensmedicinen Viagra är Intrinsa dock inte subventionerad och därför ganska dyr. Intrinsa är dessutom receptbelagd vilket innebär att man måste ha recept för att få köpa den. Detta kan fås om man lyckas övertyga sin lokala läkare om att man lider av HSDD (Hypoactive sexual desire disorder). Man kan också köpa Intrinsa direkt via läkemedelsförmedlingen Dokteronline.se där man (genom en online-konsultation) kan få receptet utskrivet av en legitimerad läkare och läkemedlet levererat per post via ett godkänt apotek.

Förebygga/motverka Anorgasmi

Möjligheten att förebygga eller motverka anorgasmi beror i hög grad på vilken typ av anorgasmi man drabbats av. Som väl är så är de lättare formerna av anorgasmi även de vanligast förekommande.

Lättare fall av anorgasmi, tex. sekundär situationsberoende anorgasmi kan ofta motverkas genom användning av olika sexleksaker (t.ex. We-Vibe) som främjar lusten, men framförallt stimulerar klitoris och G-punken effektivt och ger kvinnan den extra stimulans som ofta gör en avgörande skillnad för att besegra anorgasmin. Är anorgasmin av en allvarligare art och beror på t.ex. en klinisk skada eller en medfödd defekt, är anorgasmin i många fall är svår eller omöjlig att förebygga/motverka. Detta kan t.ex. vara en våldtäkt, en skada i underlivet från ett fall eller en kronisk nervsjukdom.

I den grad man kan påverka sitt handlande för att förebygga att drabbas av anorgasmi rör det sig främst om att undvika droger som extacy (XTC, MDMA), opiater (morfin, heroin) och alkohol som verkar avdomnande på nervsystemet. En sund inställning till sexualitet är också något som kan tänkas motverka anorgasmi. En syn på sex och sin sexualitet som någonting skamfyllt eller på annat sätt negativt anses av vissa markant öka risken för anorgasmi.

Svårt att få orgasm? Läs våra bästa tips för att komma här!