Bäckeninflammation (PID)

Bäckeninflammation, även känt som PID (av engelskans Pelvic Inflammatory Disease) innebär att äggstockarna eller äggledarna drabbats av en bakterieinfektion, ofta orsakad av klamydia eller gonorré. PID är en allvarlig sjukdom då den kan leda till permanenta skador på fortplantningsorganen, vilket kan leda till infertilitet.
Bäckeninflammation kan även öka risken för utomkvedeshavandeskap och kronisk smärta. Risken för PID ökar med antalet olika sexpartners och förebyggs lättast genom korrekt användande av preventivmedel, ex. kondom.

Orsaker


Bäckeninflammation uppstår då bakterier via slidan kommer in i kvinnans fortplantningsorgan och startar en infektion. Ett flertal olika sorters bakterier kan orsaka PID, men de vanligaste är troligen klamydia-bakterien och gonorré-bakterien. Har man en gång drabbats av bäckeninflammation ökar risken för återfall då fortplantingsorganen kan ha skadats vid det tidigare utbrottet av PID och därför är extra mottagliga för ytterligare infektioner.

Kvinnor i fertil ålder och i synnerhet kvinnor under 25 år är den största riskgruppen för att drabbas av bäckeninflammation. En viktig faktor bakom detta är att unga kvinnors livmoderhals inte är färdigutvecklad vilket ökar risken för att smittas av könssjukdomar, vilka i sig ökar risken för PID. Ju fler sexualpartners en kvinna har, desto större blir risken att drabbas av bäckeninflammation. Detta beror troligen på att man för varje ny sexualpartner utsätter sig för risken att infekteras av någon organism.

Även kvinnor som sköljer sin slida, så kallad douching, löper en förhöjd risk att drabbas av PID. Detta beror på att douchning rubbar slidans naturliga bakteriebalans vilket ökar risken för att bakterier tar sig upp i fortplantningsorganen. Även insättande av spiral ökar risken för PID, men då främst om kvinnan vid införandet (oftast ovetandes) bär på en könssjukdom.

Symptom

Det kanske vanligaste symptomet vid bäckeninflammation är smärta i nedre magen. Feber, smärta vid samlag och/eller när man kissar samt oregelbundna mensblödningar är andra kända symptom. Även flytningar förekommer och dessa är ofta illaluktande, fast långt från alltid. Symptomen varierar i styrka från milda till påtagligare och det är inte alltid man får några symptom alls, varför många kvinnor går smittade utan att veta om det. Detta är speciellt vanligt om det rör sig om klamydia-smitta.

Obehandlad bäckeninflammation leder i ca 1 fall av 10 till allvarliga och permanenta skador på fortplantningsorganen med ofrivillig barnlöshet som följd. Risken för infertilitet ökar dessutom för varje nytt insjuknande i PID. Förutom infertilitet ökar bäckeninflammation dessutom risken för framtida utomkvedeshavandeskap samt risken för kroniska smärtor i bäckenet

Behandling

PID kan i regel framgångsrikt behandlas med antibiotika. Det är ofta svårt för läkaren att fastställa exakt vilken bakterie som egentligen orsakat bäckeninflammationen. Därför får man ofta minst två olika sorters antibiotika som angriper olika sorters bakterier. Om man upplever symptomen för PID är det viktigt att man söker läkarvård så tidigt som möjligt. Om man är smittad av bäckeninflammation ökar nämligen risken för skador på fortplantningsorganen för varje dag som går. Som vid all antibiotikabehandling är det vanligt att symptomen försvinner innan antibiotikakuren avslutats. Detta beror på att bakterierna håller på att slås ut, men ännu inte är helt utslagna. Avslutar man då antibiotikakuren i förtid är risken stor att bakterierna piggnar till och slår tillbaka.
Även den eller de sexualpartners till den drabbade kvinnan bör genomgå behandling då även han/hon/de, kan vara smittad. Även vid frånvaron av symptom bör behandling ske då även en partner kan vara symtomfri men samtidigt smittbärande.

I vissa fall kan kvinnor med PID behöva läggas in på sjukhus. Detta kan vara aktuellt om kvinnan mår mycket dåligt med symptom som illamående, kräkningar eller hög feber. Det kan också ske om den smittade tjejen är gravid, om medicineringen med antibiotika inte verkar ha önskvärd effekt eller ifall man hittar en varböld på äggstocken eller i äggledaren.

Att effektivt behandla kvinnor som på grund av bäckeninflammation drabbas av kroniska bäckensmärtor och/eller ärrvävnad på fortplantningsorganen är oftast svårt men viss lindring kan ibland åstadkommas genom kirurgiska ingrepp.


Förebygga bäckeninflammation

Det mest effektiva sättet att minska risken för bäckeninflammation är att avhålla sig från sex helt och hållet eller endast ha sex i ett monogam förhållande. Detta är dock för många tjejer inte ett alternativ, då man kanske är singel och vill leva ett singelliv med engångsligg och KK:s. Det är naturligtvis upp till varje individ att själv bestämma över sin sexualitet, men om man är sexuellt aktiv i ett eller flera icke monogama förhållanden är det viktigt att man är noga med att skydda sig.

De vanligaste orsakerna till permanenta skador på fortplantningsorganen på grund av bäckeninflammation (med åkommor som exempelvis infertilitet som följd) är klamydia- och gonnorré-infektioner. Just därför är det så viktigt att undvika att smittas av könssjukdomar, och ifall man ändå smittas, att söka hjälp i ett så tidigt skede som möjligt. För varje dag som man går bärandes på en könssjukdom ökar i regel risken för att insjukna i PID, och för varje dag som man bär på PID ökar risken för att få permanenta skador. Därför rekommenderar vi på Underlivet.nu att tjejer som har en livsstil som gör att de ligger i riskzonen för att få en könssjukdom testar sig för klamydia, gonorré, mykoplasma och andra könssjukdomar regelbundet. Minst en gång per år och helst efter varje sexuell kontakt med en icke monogam partner.

Kondom är ett effektivt preventivmedel som drastiskt minskar risken för att drabbas av bl.a. bäckeninflammation om den används rätt genom att den skyddar mot smitta av könssjudomar.

Genitala symptom som ovanlig skörhet, illaluktande flytningar, brännande sveda när man kissar eller mellanblödningar kan alla vara symptom på en könssjukdom. Om man som tjej upplever något eller några av dessa symptom ska man därför snarast kontakta sin läkare för undersökning i syfte att minimera risken att få PID.