Bartolinit (Inflammerade Blygdläppar)

Bartholins körtlar (även kallade blygdkörtlar) sitter i de inre blygdläpparna i slidan och har till uppgift att utsöndra ett mjukgörande och genomskinligt sekret som hjälper till att hålla underlivets slemhinnor fuktiga. Om någon (eller båda) av blygdkörtlarna blir inflammerade drabbas man av
bartolinit. Bartolinit medför ofta att en varböld bildas och denna varböld blir ofta misstagen för en finne i underlivet. Bartolinit botas genom att varbölden töms och, om läkaren anser att det behövs, får man också antibiotika för att ta död på bakterierna. Yngre tjejer drabbas oftare av bartolinit än äldre. En tjej med bartolinit kan inte smitta någon annan med infektionen då den inte är smittsam. Om bartolinit behandlas går infektionen normalt över efter bara några dagar.

Symptom

De klassiska symptomen på bartolinit är röda, svullna och ömma blygdläppar och en finnliknande varböld på de inre blygdläpparna. Bartolinit beror normalt på att bakterier från huden eller slidan hittat in i blygdkörteln och startat en infektion. Infektionen aktiverar kroppens immunförsvar och ger i sig upphov till en inflammation när den börjar bekämpa bakterieinfektionen. Inflammationen täpper dock ofta igen blygdkörtlarnas sekret-öppningar vilket leder till att det bildas en varböld. Då vanliga finnar (akne) bildas på ett liknande sätt så påminner varbölden mycket om just en vanlig finne och detta gör att många tror att bartoliniten är en finne i slidan. Likt vanliga finnar ömmar varbölden normalt och då man har så mycket känselsprön i underlivet kan detta leda till starkt obehag, vilket gör att det inte är ovanligt att man upplever det som jobbigt att båda sitta och gå på grund av den smärta det innebär.

Behandling

Bartolinit behandlas normalt genom att en läkare ger lokalbedövning i underlivet varpå han/hon sedan tömmer den infekterade blygdkörteln på var. Detta kombineras ofta med en antibiotikakur för att ta död på de kvarvarande bakterierna i den infekterade blygdläppen. Det är dock långt ifrån alltid nödvändigt att kirurgiskt tömma varbölden. Upptäcker man och söker vård för bartoliniten i tid, räcker det ofta med att man bara behandlas med penicillin och smärtstillande medicin.

Vissa kvinnor kan få ständigt återkommande besvär med bartolinit och man kan då välja att operera bort körteln/körtlarna. Detta görs genom en enklare operation som går till så att läkaren först ger lokalbedövning i underlivet, varpå han/hon skär bort körteln och lite av den omgivande huden. Det är sällsynt att ingreppet  ger några komplikationer men då alla operationer innebär en risk för att såret efter ingreppet blir infekterat kan detta i sällsynta fall ske. Man behandlas då i regel med antibiotika vilket normalt effektivt botar infektionen.

Förebygga bartolinit

Precis som vissa har stora problem med acne medan andra nästan aldrig får en enda finne, är även risken att drabbas av bartolinit väldigt varierande för olika personer. Denna skillnad beror troligen på vilka arvsanlag man ärvt från sina föräldrar och är ingen man kan ändra på. Man kan dock troligen minska risken för bartolinit genom att sköta sin underlivshygien och främja en hälsosam bakterieflora i underlivet och hur du åstadkommer detta kan du läsa om här.

Vid återkommande besvär kan man kirurgiskt avlägsna  Bartholins körtlar vilket naturligtvis gör att man inte längre kan drabbas bartolinit.