Framfall (Prolaps)

Förebygg Framfall

Vagitrim Knipkulor

Träna dina knipmuskler
och stärk ditt bäckenbotten.
Innehåller tre kulor med 
olika storlek och vikt.

Bästa pris på Apoteket.se
Framfall
 innebär att inre organ ”faller” ner och buktar ut ur kroppsöppningar. Även om framfall sällan är farligt ger det ofta obehag för den drabbade. Kvinnor kan drabbas av framfall i underlivet, och då handlar det normalt om framfall av bakre eller främre slidväggen eller om livmoderframfall
där livmodern faller ner mot slidan. 

Framfall behandlas med användning av en så kallad prolapsring eller genom en operation där kirurgen stramar upp och stärker slidväggarna. 


Orsak
Framfall (på läkarspråk även kallat prolaps) i underlivet beror på att ett bråck eller en svaghet i slidans bindväv gör att stödet i slidväggarna minskar och att de organ som ligger bakom slidväggen vill bukta fram mot slidans mynning.

Framfall drabbar oftast kvinnor i samband med graviditet och förlossning men även andra orsaker kan ligga bakom, t.ex. förstoppning, övervikt eller tunga lyft. Många kvinnor har en ärftlig svaghet i den bindväv och de muskler som håller upp urin- och könsorganen vilket gör dem extra sårbara. Fler än hälften av de kvinnor som fött barn har någon form av försvagning av slidväggarna.  

Symptom

Det vanligaste och tydligaste symptometframfall är en känsla av att någonting ”putar ut” genom slidan. Vanliga symptom är också en känsla av tyngd eller dragning i underlivet som blir värre vid ansträngning i allmänhet och tunga lyft i synnerhet. Känslan blir ofta bättre av vila och man kan mycket väl vara helt symptomfri på morgonen innan man stigit ur sängen och börjat anstränga kroppen. Det är också vanligt med urinrelaterade problem. Dessa kan vara plötslig och trängande kissnödighet eller urinläckage (att man kissar på sig några droppar) men också problem att ”komma igång” med kissandet och att helt kunna tömma urinblåsan när man väl kommit igång. Förutom problem med att tömma urinblåsan är det också många med framfall som även får svårt att tömma tarmen. Sveda och skavningar är också vanliga och en följd av nämnda symptom är att sexuallivet tyvärr också ofta blir lidande. Det är inte farligt att försöka trycka in ett framfall som kommit ut.

Symptomen vid framfall varierar beroende på var framfallet finns. 

Framfall av den främre slidväggen

Vid denna typ av framfall faller urinblåsan ur bukhålan och buktar istället ner i slidan och framfallet kan ofta uppfattas som mjukt. Ett främre framfall leder ofta till sveda och skavningar samt trängningar. Andra symptom är en svårighet att kissa och att tömma blåsan ordentligt men även urininkontinens. Ett tydligt tecken på framfall av den främre slidväggen är att man behöver hålla upp slidväggen för att kunna kissa.

Livmoderframfall
Framfall av livmodern uppstår genom att den bindväv som håller upp livmodern har blivit uttänjd eller att livmodertappen blivit förlängd. Liksom vid främre framfall kan livmoderframfall ge skavningar och svårigheter med urinering och tarmtömning. Framfallet ger ofta en känsla av att det sitter en fast kula i slidmynningen. I svårare fall kan livmodern vända hela slidan ”ut och in” och då kan urinledarna komma i kläm vilket i sig på sikt kan leda till njurproblem.  

Framfall av den bakre slidväggen

Vid ett bakre framfall försvagas den bakre slidväggen vilket kan leda till att de inre bukorganen, t.ex. delar av tunntarmen eller fettvävnad kan bukta ned i slidan och ibland ända ut i slidmynningen. Symptomen vid bakre framfall varierar men vanliga symptom är en tyngdkänsla och svårigheter att tömma urinblåsan och/eller tarmen genom att det bildas en fickbildning i vilken avföring fastnar. 

En viss mjukhet i väggen mellan slidan och ändtarmen är normal och även en viss fickbildning. Vid bakre framfall blir dock ofta fickbildningen så kraftig att avföringen (i synnerhet hård avföring) stockar sig och inte kan komma ut. 1 av 10 kvinnor trycker därför regelbundet med ett finger mot mellangården eller mot slidans bakvägg för att på så sätt tvinga ut avföringen. Även om det i sig inte är farligt att göra detta kan det bli ett hygieniskt problem och ordentlig behandling är därför att föredra. Om man p.g.a. framfall har kvar avföring i ändtarmen kan det förutom obehagskänslor och gasbesvär också kan leda till avföringsinkontinens.
 

Behandling

Framfall behandlas antingen genom operation eller genom användning av en så kallad prolapsring. En prolapsring är en mjuk ring som förs in i slidan och stödjer slidväggarna. Vissa ringar kan både tas ut och sättas in av användaren själv alltefter behov. Behandling med prolapsring kombineras i regel med en lokal östrogenbehandling för att stärka slidans slemhinnor. Man kan även lindra symptomen av framfallet genom enbart en lokal östrogenbehandling som man receptfritt köper på apotek. 

Även om en majoritet av föderskor drabbas av försvagade slidväggar är det bara ca 1 av 10 drabbade som får sådana problem att man väljer att operera. En svaghet i slidväggarna som inte ger några besvär kräver ingen behandling. 

I de fall där framfallet är så besvärande och omfattande att en operation krävs finns det olika operationsmetoder beroende på typen av framfall. Vanligast är att man försöker sy ihop bindväven i slidan för att slidväggarna ska blir starkare. Slidväggen skärs då upp och man trycker tillbaka det organ som fallit ner varefter man förstärker slidväggarna med stygn. Är bindväven kraftigt försvagad kan detta dock vara svårt och risken för återfall stor. Man kan då använda ett slags nät som förstärker kroppens egen bindväv och fungerar lite som nätet som håller ihop kassler. Ny bindväv växer efter ett tag in i nätet och detta gör stödet för slidväggen mycket starkare.

Förebygga framfall

Framfall som beror på förlossningsskador kan vara svåra att undvika och är tyvärr en risk som man får räkna med om man ska föda. Det är dock viktigt att komma ihåg att framfall inte behöver innebära problem för alla kvinnor. Många kvinnor har framfall men upplever inga, eller bara lindriga problem med åkomman och behöver därför inte behandlas. Man kan tyvärr inte kan träna bort ett framfall, för detta krävs kirurgi. Att genomföra knipövningar kan inte "immunisera" dig mot framfall, men knipövningar är ändå att rekommendera då man genom dem lär sig att hitta sin muskulatur och förbättra stabiliteten i bäckenbotten. Knipövningar kan också både förebygga och minska urininkontinens.

Övervikt ökar generellt besvär med framfall, då all den extra vikten innebär en påfrestning för bäckenbotten. Att undvika övervikt är därför ofta ett effektivt sätt att förhindra besvär beroende på framfall. Förstoppning innebär också en ökad påfrestning på bäckenbotten varför man bör undvika matvanor som ger problem med hård mage. Man bör inte heller skjuta upp toalettbesök för tarmtömning för länge då detta kan bidra till problem med framfall på lång sikt.