Gonorré


Gonorré är tillsammans med klamydia bland de vanligaste könssjukdomarna i Sverige idag.  Gonorré är dock betydligt ovanligare än klamydia även om den idag börjat öka kraftigt igen. Symptomen vid gonorré, klamydia och Mycoplasma Genitalium liknar också varandra med den stora skillnaden att symptomen ofta blir kraftigare vid gonorré. På senare år har antibiotikaresistensen bland olika stammar av gonorré ökat och man befarar att det snart inte längre kommer gå att behandla gonorré med antibiotika. Obehandlad gonorré kan leda till infertilitet.

Orsak

Gonorré orsakas av gonorré-bakterien (på läkarspråk kallad Neisseria gonorrhoeae) som smittar via kontakt mellan slemhinnor, t.ex. svaljet, slidan eller analen.

Symptom

Vanliga symptom vid gonorré är att det svider ordentligt och kliar när man kissar. Dessutom kan man få illaluktande, gula flytningar. Halsont kan också vara ett symptom. Inkubationstiden, dvs. den tid det tar från det tillfälle man smittats till att symptomen bryter ut är oftast mindre än en vecka. Liksom klamydia och Mycoplasma Genitalium får dock många av de som smittas med gonorré inte några symptom alls, vilket ökar risken för att ovetandes gå obehandlad och smitta andra. Obehandlad gonorré kan i likhet med klamydia ge följdsjukdomar som äggledarinflammation, som i sig kan leda till sterilitet. Man kan även få ögoninfektion, ledbesvär och hudutslag, och i sällsynta fall t.o.m. blodförgiftning. Är man gravid kan man dessutom drabbas av utomkvedshavandeskap och smitta sitt barn vid förlossningen.

Behandling

Då gonorré orsakas av en bakterie så behandlas könssjukdomen med penicillin. 

Resistens ett växande problem
Gonnoré har länge varit förhållandevis ovanligt i Sverige och har därför inte heller varit något större folkhälsoproblem. De senaste åren har dock två saker kommit att ändra på detta. Dels har gonorré blivit vanligare (troligen då vi inte skyddar oss med preventivmedel i samma omfattning som tidigare), dels har flera stammar av gonorré blivit resistenta mot antibiotika.

Liksom vi människor tillhör olika folk/stammar, gör även bakterier detta, och på samma sätt som vissa folkgrupper kan utveckla en resistens mot vissa virus och bakterier (t.ex. är en stor del av nordborna immuna mot HIV), kan vissa bakterier och virus utveckla en resistens mot antibiotika. Det är detta som nu håller på att hända när fler och fler stammar av gonorré blir immuna mot fler och fler sorters antibiotika.

Viktigt att testa sig
Då många är smittbärare av gonorré utan att veta om det och då gonorre kan leda till allvarliga följdsjukdomar, som i sig bl.a. kan leda till infertilitet,  rekommenderar vi att man alltid testar sig för gonorré när man haft oskyddat sex med en tillfällig sexualpartner.

Om gonorrétestet skulle visa att man har gonorré måste mottagningen där man testat sig enligt smittskyddslagen kontakta en smittskyddsläkare. Man måste då redogöra för vilka man haft sex med ca 6 månader tillbaka i tiden. Sedan kan antingen sjukvården eller den smittade själv kontakta dessa personer. Sjukvården kan kontakta dem om man vill vara anonym då de inte säger vem det är som angett dem. Bara att Någon gjort det.

Om man värnar om sin personliga integritet så vill man kanske slippa behöva kontakta sin vårdcentral för att göra ett gonorrétest, då de vid ett positivt resultat enligt smittskyddslagen måste meddela myndigheterna. Då kan man beställa ett hemtest som ger provresultatet i hemmets lugna vrå, t.ex. här på Shytobuy.se. Man bör dock vara medveten om att ifall gonorrétestet skulle visa sig vara positivt, dvs. att man smittats av gonorré, måste man enligt smittskyddslagen alltså själv kontakta sjukvården för att få behandling och uppge vilka man haft sex med.

Skydda dig mot Gonorré

RFSU Thin 
Vi rekommenderar RFSU Thin då den dels har bra passform men också är extra tunn för killens njutning.

Bästa pris på Apoteket.se
Bästa pris på Apotek365.se

Förebygga Gonorré

Man kan enkelt förebygga gonorré genom att använda kondom. Gonorré smittar genom kontakt mellan de slemhinnor som vi har i slidan, rumpan och svalget. Därför är det viktigt att kondomen används under hela samlaget och inte bara vis vanligt samlag utan även vid oralsex och analsex.

När man ska trä på kondomen är det viktigt att man inte sätter den bakochfram då den inte går att trä på åt ”fel” håll. Om man märker att man försöker trä på en kondom åt fel håll och ”utsidan” på toppen av kondomen har nuddat killens ollon ska man använda en ny kondom. Annars kan tjejen bli smittad ifall killen har gonorré och kondomens ”utsida” nu har gonorrébakterier på sig. Ifall man ska ha oralsex med en annan tjej ska man använda en så kallad slicklapp. Man kan också klippa upp en kondom och använda denna.


Symptomen vid gonorré liknar dem för klamydia och Mycoplasma Genitalium.

Läs mer om klamydia här och mer om Mycoplasma Genitalium här.