Kondylom (HPV, Könsvårtor)


Kondylom är en av de vanligaste könssjukdomarna i Sverige idag. Den orsakas av en sorts virus som kallas ”Humant Papillomavirus”, förkortat HPV, och det är samma sorts virus som orsakar vanliga vårtor på t.ex. fötter och händer. Idag finns över 200 kända sorter av HPV och drygt 30 av dem är sexuellt överförbara. Kondylom  smittar vid sexuellt umgänge och i synnerhet genom samlag men kan även i sällsynta fall smitta spädbarn vid förlossningen. Kom dock ihåg att alla knottror inte behöver vara kondylom

Ett vanligt missförstånd är att talgköttlarna som finns vid ollonkanten på alla män och de inre blygdläpparna på kvinnor misstas för könsvårtor.

Kondylom är oftast helt ofarligt, men kan upplevas som mycket pinsamt för den som bär vårtorna.

Behandla Kondylom

Dermisil
Naturläkemedel
som motverkar och
lindrar utbrott 
av könsvårtor


Wartol
Värdsberömd homeopatisk
medicin för behandling
av könsvårtor.

Lindrar och motverkar


Symptom

Kondylom ger ofta symptom i form av ofarliga vårtor i underlivet. Besvär består de vanligtvis av klådasveda, små blödningar eller besvär vid samlag. Vårtorna sitter vanligen vid urinrörsmynningen, i slidöppningen, på livmodertappen och vid analöppningen och är i sin utforming flikiga eller runda och lätt upphöjda. Även om man bara har vårtor på ett ställe finns ofta kondylomviruset i hela underlivet och i ändtarmen. Normalt orsakar inte vårtorna några andra besvär än att de kan uppfattas som äckliga, vilket kan vara nog så jobbigt. Liksom vid klamydia 
smittas många av kondylom utan att få några symptom alls. När det gäller kondylom måste man dock ha vårtor för att smitta andra.

Inkubationstiden, dvs. tiden från det du blivit smittad till dess sjukdomen bryter ut, varierar kraftigt från ett par veckor till några månader och i sällsynta fall över ett år.

Behandling

Har du infekterats med kondylom finns inget läkemedel som kan utrota kondylomen, då kondylom beror på ett virus och antibiotika inte har någon effekt på virus. Däremot finns det receptbelagda läkemedel såväl som naturläkemedel för att ta bort vårtorna. Vårtorna kan också opereras bort men precis som medicinen tar detta inte bort kondylomviruset, bara vårtorna.


Kroppens immunförsvar gör att vårtorna efter en period försvinner.

Även om kondylomviruset i sig är ofarligt kan det i sällsynta fall ge upphov till livmodercancer. Därför kommer alla flickor födda efter 1999 i framtiden att erbjudas vaccin mot kondylomvirus. Vi på Underlivet.nu tycker att du ska ta vara på möjligheten att vaccinera dig även om risken för livmodercancer är liten.

Förebygga Kondylom

Kondom skyddar som så många andra könssjukdomar mot kondylom, men likt könsherpes kan man ändå smittas då viruset kan sitta på andra ställen än det område som är täckt av kondomen, t.ex. vid penisens skaft.

Idag erbjuds alla flickor som är födda 1999 eller senare via skolan ett vaccin som, om det ges före sexdebuten, skyddar mot kondylom och andra HPV-virus. Dessutom får tjejer mellan 13 och 17 år vaccinet rabatterat. Även om man vaccinerats mot HPV-virus är många inte helt resistenta mot alla HPV-virus och kan därför fortfarande smittas av viruset och få t.ex. kondylom. På grund av detta och det allmänna skydd kondom ger bör man använda kondom även om man vaccinerats.