Livmoderhalscancer

Livmoderhalscancer är en ganska ovanlig cancerform som drabbar knappt 500 kvinnor årligen och är starkt förknippad med HPV. Detta beror på att det är just HPV som orsakar livmoderhalscancern hos de som drabbas. Livmoderhalscancer blir vanligare med högre ålder. Upptäcks sjukdomen i ett tidigt stadium, vilket den ofta gör, är chanserna att överleva goda. Idag finns ett vaccin mot vissa HPV och detta ges till fler och fler tjejer före deras sexualdebut.Orsak
Livmoderhalscancer orsakas av HPV (på läkarspråk kallat humant papilloma-virus), vilket tillhör samma grupp virus som orsakar vanliga vårtor på t.ex. fötter och händer. Det finns över 200 kända sorter av HPV varav drygt 30 är sexuellt överförbara. Av de sexuellt överförbara HPV orsakar en virus-grupp könssjukdomen kondylom medan en annan virus-grupp är förknippad med att kunna orsaka livmoderhalscancer. Riskgruppen för att drabbas av livmoderhalscancer är mycket stor då den innefattar alla kvinnor som haft en eller flera sexualpartners. HPV behöver nämligen inte alltid ge några symptom varför många är smittade utan att veta om det, vilka sedan i sin tur smittar andra.

Symptom
Det vanligaste symptomet vid livmoderhalscancer är blödningar från underlivet, ofta i samband med samlag, toalettbesök eller annan typ av ansträngning. Även blodiga flytningar mellan menstruationerna är vanliga symptom. För kvinnor som har passerat klimakteriet och därmed slutat att menstruera kan ett plötsligt återkommande av blödningar även vara ett symptom på livmoderhalscancer. När livmoderhalscancern har hunnit utvecklats ganska långt är även symptom som smärtor i bäckenet samt problem med urinblåsa och tarm vanliga.

Livmoderhalscancer utvecklas ofta sakta men säkert under flera år och de första åren uppträder därför ofta inga symptom alls. Cellprov kan dock visa på att man drabbats även i ett tidigt stadium, vilket ofta också sker tack vara att de flesta svenska kvinnor mellan 23 och 60 år idag genomgår regelbundna cellprovskontroller hos gynekologen.

Behandling
Likt andra typer av cancer underlättas behandling av att diagnosen ställs i ett tidigt stadium. Upptäcks livmoderhalscancern tidigt är chansen stor att den inte hunnit sprida sig och då räcker det ofta med att man opererar bort livmodern, övre delen av slidan samt de lymfkörtlar som finns vid underlivet. En följd av denna operation är att man blir infertil, vilket ofta är en stor förlust för drabbade kvinnor i barnafödande ålder. I vissa fall kan det räcka med att bara opererar bort livmoderhalsen och i så fall förblir kvinnan fertil.

Upptäcks livmoderhalscancern sent har den ofta hunnit sprida sig och då väljer man istället ofta att genomgå strålbehandling.

Förebygga Livmoderhalscancer
Livmoderhalscancer orsakas av vissa typer av HPV, så kallade högrisk-HPV. Av de som smittas av högrisk-HPV får ca 10% en kronisk infektion och av dessa kvinnor utvecklar sedan en liten del livmoderhalscancer. Risken för att HPV-infektionen ska bli kronisk ökar dock troligen om man är rökare.

Preventivmedel
Preventivmedel som kondom ger generellt ett gott skydd mot HPV-smitta, även om skyddet inte är 100%-igt. Det enda sättet att helt eliminera risken för högrisk-HPV är därför troligen livslång sexuell avhållsamhet vilket de flesta kvinnor av naturliga skäl inte är beredda till.

Cellprovskontroll
Det är således generellt lika omöjligt att veta om man någonsin smittats av HPV som att förhindra HPV-infektionen från att senare i livet utveckla livmoderhalscancer. Vad man kan göra är dock att se till att bekämpa cancern i sin linda och därför är det viktigt att man upptäcker livmoderhalscancern i ett så tidigt skede som möjligt. I Sverige har alla kvinnor förmånen att erbjudas regelbundna gynekologiska cellprovskontroller och att man tar fasta på denna möjlighet är något vi på Underlivet.nu starkt rekommenderar. För kvinnor mellan 23 och 50 år erbjuds kontroller vart tredje år och för kvinnor i 50-årsåldern erbjuds kontroller vart femte år.

Vaccination
En relativt nytt men också effektiv sätt att förebygga livmoderhalscancer är att vaccinera sig mot de högrisk-HPV som orsakar sjukdomen. Vaccinet måste dock tas innan man smittats av HPV, varför vaccinet normalt sett bara ges till tjejer som ännu inte haft sexualdebut. Vaccinet skyddar mot de flesta typer av högrisk-HPV, men inte alla. Därför är det viktigt att man ändå genomgår de regelbundna cellprovskontrollerna som erbjuds.