Mykoplasma Genitalium

Mykoplasma Genitalium (stavas även mycoplasma genitalium) är en relativt nyupptäckt könssjukdom som man ännu inte vet så mycket om. Mykoplasma Genitalium har antagligen funnits länge men då den är väldigt svår att odla i laboratorium, som man traditionellt måste göra för att kunna se ifall en patient har sjukdomen, upptäcktes den inte förrän på 1980-talet. Mykoplasma Genitalium verkar vara ungefär hälften så vanlig som klamydia. Precis som klamydia har man hittat bakterien i urinrör, slida, ändtarm, svalg och i ögat

Symptom

Symptomen vid Mykoplasma Genitalium liknar de man får om man har klamydia och vid gonorré. D.v.s. sveda när man kissar, onormala flytningar, klåda och blödningsrubbningar. Precis som klamydia ger Mykoplasma Genitalium inte några symptom för ungefär hälften av de som smittas. Än så länge vet man inte säkert hur lång inkubationstid (dvs. den tid det tar från det tillfälle du blir smittad till att symptomen bryter ut) Mykoplasma Genitalium har, men troligtvis rör det sig om ca en vecka.

Man vet heller inte säkert om Mykoplasma Genitalium i likhet med klamydia kan leda till följdsjukdomar som bestående äggledarskador hos kvinnor och bitestikelinflammation hos män vilka kan göra att man blir steril.

Givet att läkaren genomför ett test för Mykoplasma Genitalium, så ställs diagnos oftast genom att man hittar Mykoplasma-bakterien i urinprov, urinrör eller livmoderhals. Om läkaren däremot på grund av okunskap eller underlåtenhet inte genomför ett test för att leta efter Mykoplasma-bakterien kan man bli feldiagnosticerad och därför inte få rätt behandling. Se därför till att man vid test för gonorré och klamydia även testar för Mykoplasma Genitalium.

Det är kanske pga. svårigheterna att diagnosticera Mykoplasma Genitalium som sjukdomen är förhållandevis okänd i Sverige trots att den troligtvis är bland de vanligaste könssjukdomarna vi har i detta land.

Behandling

Mykoplasma Genitalium behandlas precis som klamydia effektivt med antibiotika. Det förekommer i sällynta fall att man måste byta antibiotikasort eftersom denna behandling inte alltid fungerar. Det är därför viktigt att man genomgår en efterkontroll för att säkerställa att Mykoplasma-bakterien verkligen utrotats. Ofta får man även särskilda förhållningsregler för när man får ha sex igen av den behandlande läkaren, så att man inte för smittan vidare.

Även om Mykoplasma Genitalium ännu inte omfattas av smittskyddslagen, vilket innebär att du inte är skyldig att kontakta smittskyddsläkare eller tidigare sexualpartners, tycker vi på Underlivet.nu att du ändå ska göra. Då Mykoplasma Genitalium inte omfattas av smittskyddslagen betalar du också vanlig taxa för behandling och medicin, men som med andra sjukdomar gäller alltid högkostnadsskyddet för behandling och medicin i Sverige.

Förebygga Mykoplasma Genitalium

Det finns idag inget vaccin mot Mykoplasma Genitalium, men kondom ger (liksom mot de flesta andra könssjukdomar) ett relativt säkert skydd mot den sexuellt överförbara infektionen, givet att kondomen används korrekt under hela samlaget och inte går sönder.

Symptomen vid Mykoplasma Genitalium liknar dem för klamydia och gonorré.

Läs mer om klamydia här och mer om gonorré här.