Rikliga Mensblödningar (Menorragi)

Lindra din menorragi

Cyklo-F
Blödningshämmande medel som
minskar mensblödningen. 
Innehåller tranexamsyra.

Läs mer på: Apoteket.se
Läs mer på: Apotek365.se

Vetebälte
Vete-värmaren/-kylaren som
går att spänna fast med 
kardborreband. 100% bomull 
& tvättbar. 


Menstruationen och dess blödningar är för de flesta kvinnor en naturlig del av livet och inget man direkt lider av. Vissa kvinnor har dock väldigt rikliga blödningar (på läkarspråk kallat menorragi) och många upplever detta som ett problem. Ungefär 1 av 5 kvinnor är drabbade av så kallad menorragi och detta leder ofta till att de inte kan ägna sig åt många normala aktiviteter pga. värk och trötthet.

Anledningarna till att man drabbas av rikliga blödningar kan vara flera. I de allra flesta fall rör det sig om antingen hormonell obalans, slemhinnepolyper eller muskelknutor i livmodern men rikliga blödningar kan i mycket sällsynta fall vara symptom på andra sjukdomar, t.ex. blödarsjuka eller en rubbning i sköldkörteln.


Symptom

Symptomen vid menorragi är som sagt ovanligt rikliga blödningar, men hur mycket mensblod innebär det? En måttstock läkare ofta använder är att fråga patienten ifall hon måste använda dubbla mensskydd för att inte blöda igenom och ifall hon är tvungen att byta mensskydd även på natten pga. att det första mensskyddet fylls. Då rikliga mensblödningar innebär att kroppen förlorar mycket blod är det mycket vanligt att personer med rikliga mensblödningar även drabbas av anemi, dvs. järnbrist (ofta lite slarvigt kallat blodbrist). Lättare symptom på anemi är trötthet och orkeslöshet medan yrsel, andfåddhet, hjärtklappning, huvudvärk och öronsus är allvarligare symptom på svårare blodbrist.


Hormonell Obalans

Den vanligaste orsaken till rikliga mensblödningar är någon form av hormonell obalans och då oftast en obalans mellan de kvinnliga hormonerna östrogen och gulkroppshormon. Östrogen gör slemhinnan tjockare och förbereder den för att ta emot ett befruktat ägg medan gulkroppshormon, som bildas i äggstockarna efter ägglossningen, får slemhinnan att mogna till. Om det inte blir någon ägglossning, bildas heller inte något gulkroppshormon och då kan inte slemhinnan växa till på rätt sätt. Det är då vanligt att blödningen inte bra blir försenad utan också såväl riklig som utdragen.

Slemhinnepolyper och muskelknutor

Näst efter hormonell obalans är förmodligen slemhinnepolyper och muskelknutor de vanligaste orsakerna till rikliga menstruationsblödningar. Det vanligaste sättet att undersöka ifall man har polyper eller myom är genom ultraljud då denna diagnosmetod har stor chans att upptäcka eventuella förändringar.

Mer sällsynta sjukdomar

Mer sällsynta sjukdomar som blödarsjuka och struma etc. kan också yttra sig genom rikliga mensblödningar. Orsakerna till sjukdomar som dessa liksom metoderna för att diagnostisera dem är flera, skiljer sig beroende på sjukdomen och utreds i regel av en specialistläkare.

Behandling

Rikliga mensblödningar behandlas på olika sätt beroende på orsaken till besvären.

Hormonell obalans
Då riklig menstruation pga. hormonell obalans i regel beror på en avsaknad av gulkroppshormon behandlas åkomman genom att man tillför just gulkroppshormon för att slemhinnan ska mogna ut. Järnbrist (också kallat blodbrist eller anemi) som är en följdsjukdom av menorragi behandlas med tillskott i form av depåtabletter.


Slemhinnepolyper och muskelknutor

Andra vanliga orsaker till att man drabbas av rikliga blödningar är som tidigare nämnt slemhinnepolyper och muskelknutor (på läkarspråk kallade myom) i livmodern. Polyper och myom kan ofta lätt behandlas genom att operera bort dem (på läkarspråk kallat hysteroskopi). Under en hysteroskopi (som inte ska förväxlas med hysterektomi) förs ett smalt instrument in i livmodern via livmodertappen och slidan varpå läkaren tar bort knutorna och polyperna. Hysteroskopi är normalt inte något riskfyllt ingrepp utan en mindre operation som varken kräver någon övernattning på sjukhuset eller sjukskrivning.

Vad finns det för receptfria läkemedel?

Om man har regelbunden och riklig mens kan man använda Cyklo-F eller någon annan medicin som innehåller tranexamsyra, den verksamma substansen i Cyklo-F. Tranexamsyra verkar genom att minska kroppens utsöndring av det ämne som löser upp blod som koagulerat (levrat sig) och gör att man blöder mindre och ofta halverar blodförlusten. Medicinen påverkar inte hormoner, menscykeln eller ägglossning. Du kan köpa Cyklo-F här.

 

P-piller

Vid hormonell obalans kan man använda sig av p-piller som förutom att skydda mot oönskad graviditet även minskar blödningarna.


Hormonspiral

Äldre kvinnor kan med fördel använda sig av en hormonspiral. 


Värmebehandling

I fall där hormonbehandling inte fungerar kan man istället behandlas med värmebehandling av livmoderslemhinnan. Man använder då olika instrument för att bränna bort livmoderslemhinnan. Behandlingen ger en kraftigt minskad menstruationsblödning eller gör den behandlade helt blödningsfri. Likt hysteroskopi är värmebehandling ett enklare ingrepp och patienten kan normalt gå hem från sjukhuset samma dag.

Hysterektomi

Om ingen av ovan nämnda behandlingar fungerar är något av en sista utväg för kvinnor som har mycket stora besvär av rikliga blödningar att operera bort livmodern (på läkarspråk kallat hysterektomi). Hysterektomi är en större operation än t.ex. värmebehandling och innebär i regel en sjukhusvistelse på några dagar samt sjukskrivning på några veckor. Det ingrepp hysterektomi innebär kan ge följdproblem som framfall, förstoppning och/eller inkontinens och det är bland annat på grund av detta sjukvården ser hysterektomi som något av en sista utväg för kvinnor med besvär från rikliga mensblödningar. 

Förebygga rikliga mensblödningar

Det kan vara svårt att förebygga rikliga menstruationsblödningar då dessa ofta är ärftliga och inte beror på kost, motion, avhållsamhet eller andra faktorer man kan påverka själv. P-piller gör däremot, som tidigare nämnt, att mensen inte blir lika riklig vilket kan underlätta för den drabbade kvinnan. 

Andra faktorer kan göra menstruationen rikligare och bör därför undvikas av den som lider av rikliga blödningar

Värktabletter som innehåller acetylsalicylsyra, t.ex. aspirin, kan öka mensblödningarna och därför bör man undvika dessa ifall man vill undvika menorragi. 

Att använda en kopparspiral som preventivmedel kan göra rikliga blödningar ännu rikligare varför en hormonspiral kan vara ett bättre alternativ. 

Om du upplever att du lider av rikliga blödningar bör du kontakta sin gynekolog eller din vårdcentral, så att de kan genomföra en undersökning och bedöma vilken behandling som passar dig.