Bakteriell Slidkatarr (Vaginos)

Förebygg och behandla slidkatarr

Lactal
Återställer balansen i underlivet

Underlättar tillväxten av de goda 
mjölksyra-bakterierna. 

Förebygger och behandlar 
slidkatarr.

Bästa pris på: Apotek365.se
Bästa pris på: 
Apoteket.se

Bakteriell slidkatarr
(även kallat vaginos eller bara BV på läkarspråk) beror på en rubbning av bakteriefloran i slidan. Vid bakteriell slidkatarr har den normala bakteriefloran i slidan rubbats så att de normalt dominerande "goda" mjölksyre-bakterierna (lakto-bakterierna) blivit utträngda av andra ”dåliga” anaeroba bakterier. 

Orsaken till att man får vaginos är okänd men det finns läkemedel man kan ta för att förebygga sjukdomen. Man vet inte ifall bakteriell vaginos kan överföras vid samlag eller ej men ett faktum är att vaginos är vanligare bland kvinnor med flera sexualpartners. 

Kvinnor som smittas av någon annan infektion, t.ex. Klamydia, får dessutom ofta bakteriell vaginos "på köpet". Detta beror troligen på den inflammation som t.ex. Klamydian ger upphov till,  slår ut den normala "friska" bakteriefloran i slidan och ger livsrum till "dåliga" bakterier. Användning av spiral verkar också öka risken för bakteriell vaginos. Ungefär 1 av 15 kvinnor tros lida av bakteriell slidkatarr

Symptom

Slidkatarr innebär att slidans slemhinna irriterats av något och därför inflammerats. Vid bakteriell slidkatarr har slidans slemhinna irriterats av "dåliga" bakterier och kroppens immunförsvar svarat vilket lett till en inflammation. Vanliga symptom på bakteriell slidkatarr är illaluktande, skummiga (ofta gröna eller grå) flytningar, vars odör kan påminna om rutten fisk. Långt från alla kvinnor, kanske så många som hälften, får några uppenbara symptom av sin slidkatarr och bär därför på åkomman utan att veta om det. Slidkatarr kan också bero på en svampinfektion i underlivet men kallas då inte bakteriell slidkatarr då den inte beror på bakterier.

Bakteriell vaginos diagnosticeras vid en gynekologisk undersökning genom att man tar lite flytning och mäter surhetsgraden samt tillsätter ett ämne för att se ifall det uppkommer lukt. Dessutom tittar man på flytningen i ett mikroskop för att se ifall man kan observera den rubbade bakteriefloran.

Även om bakteriell slidkatarr  i sig är ofarlig vill man ofta bli av med infektionen bl.a. då den dåliga lukten blir särskilt påtaglig i samband med samlag och menstruation. 

Bakteriell slidkatarr vid graviditet

Det är vanligt att gravida kvinnor söker hjälp för slidkatarr. Detta gör att man lätt kan tro att graviditet ökar risken för att drabbas av bakteriell vaginos, men detta stämmer inte. 

Gravida kvinnor får extra rikliga flytningar och har man då bakteriell vaginos kommer dessa ökade flytningar att öka odören från underlivet, varför en annars symptomfri kvinna nu upptäcker symptomen och söker hjälp. Istället för en ökad risk vid graviditet, verkar det som att graviditet faktiskt kan göra att den bakteriella slidkatarren går över av sig själv. Dessutom drabbas kvinnor som inte har bakteriell vaginos i början av graviditeten nästan aldrig av bakteriell slidkatarr under resten av graviditeten 

Vissa studier tyder på att bakteriell vaginos kan vara en vanlig orsak till för tidiga födslar, men denna teori är inte klart bevisad.

Förväxling med svampinfektion (Candida)

Det är vanligt att kvinnor förväxlar bakteriell slidkatarr med svampinfektion i underlivet. Båda åkommorna innebär nämligen rubbningar av slidans naturliga bakterieflora och orsakar symptom som flytningar, klåda och irritation. Även om de olika symptom-typfallen för bakteriell slidkatarr och svampinfektion skiljer sig åt och därför är ganska lätta att känna igen för den kunniga är det ofta för den enskilda kvinnan svårt att veta vilken av de båda infektionerna man drabbats av. Detta gäller i synnerhet de första gångerna man drabbas av svampinfektion eller bakteriell slidkatarr och vi rekommenderar därför att man vid osäkerhet kring sina symptom kontaktar vården så att man kan få hjälp att lära känna sin kropp och sina besvär.

Förebygg slidkatarr med kosttillskott

Lactiplus
Kosttillskott som motverkar bakteriell 
obalans. Kapslarna innehåller flera 
stammar goda mjölksyrabakterier för 
att förebygga och neutralisera skadliga 
bakterier.

Bästa köp på: 
60 kapslar: Apoteket.se
120 kapslar: Apotek365.se
LactoVital
Kosttillskott med Probiotika som
förhindrar bakteriell obalans i underlivet

Bästaköp på: Shopping4net.se
Bästaköp på: Apotek365.se

Behandling

Bakteriell vaginos är vad man vet i sig inte farlig och måste därför inte behandlas ifall man inte vill. Då så många som hälften av de som har bakteriell vaginos inte får några märkbara symptom är det en åkomma många kan leva med utan problem. 

Alla drabbade är dock inte symptomfria och då symptomen kan vara nog så besvärande vill de flesta som upplever symptom på sin slidkatarr behandla och bli av med åkomman.

Som tur är kan bakteriell slidkatarr idag botas med vanlig antibiotika, vanligen Dalacin eller Flagyl. Kontakta din gynekolog om du tror du att har bakteriell slidkatarr och vill bli behandlad med antibiotika. Du kan också med fördel använda dig av surgörande gel, t.ex. Lactal.

Även om bakteriell slidkatarr kan botas med antibiotika är risken stor att man får en ny infektion igen efter någon månad. Så många som upp till hälften av de kvinnor som drabbas av bakteriell vaginos och botas med antibiotika insjuknar igen efter någon månad. Varför vet man inte säkert men troligen beror det på att de "goda" lacto-bakterier som fått livsrum efter antibiotikabehandlingen sköljs ur vid mensen och på så sätt åter lämnar utrymme för de dåliga bakteriestammar som inte hör hemma i slidan.

Därför rekommenderar vi att du använder dig av surgörande gel, t.ex. Lactal även en tid efter antibiotikakuren för att minska risken för att slidkatarren kommer tillbaka.

Förebygga Bakteriell Slidkatarr

För att undvika bakteriell vaginos kan man använda sig av surgörande krämer som skyddar slidans naturliga bakterieflora, te.x. Lactal. Även om användning av surgörande krämer och tillskott av naturliga laktobakterier som Lactovital eller Lactiplus inte ger någon garanti för att man ska slippa drabbas av bakteriell slidkatarr igen ger de en bevisat minskad risk att återinsjukna. Om man använder någon av de rekommenderade produkterna och på så sätt hjälper kroppen på traven genom att kontinuerligt tillföra naturliga och "goda" mjölksyrebakterier berövar man de "dåliga" anaeroba bakterierna deras livsutrymme och deras chans att ställa till besvär. Speciellt då risken för återfall vid bakteriell slidkatarr är så stor, är också nyttan av kontinuerlig behandling även en tid efter tillfrisknande från vagiosen extra stor, varför vi rekommenderar kontinuerlig behandling.


Slidkatarr förväxlas ofta med svampinfektion i underlivet. Läs om svamp i underlivet här.