Ulcus Molle (Mjuk Schanker, Chancroid)


Ulcus molle (även känd som Chancroid och mjuk schanker) är en könssjukdom som orsakas av bakterien Hemophilus ducreyi. Hos den smittade finns bakterien i slidan, urinröret eller ändtarmen. Ulcus molle är idag lyckligtvis extremt ovanlig i Sverige och de få svenskar som idag smittas är oftast homosexuella män. Gemensamt bland de som diagnosticeras med Ulcus molle är även att de oftast smittats utomlands, främst i Afrika där könssjukdomen fortfarande är vanlig. Ulcus molle ökar risken för att smittas av HIV.Symptom

Ulcus molle smittar enbart genom sexuell kontakt och inkubationstiden (tiden det tar från att man smittats till att symptomen uppkommer) är normalt 3-5 dagar. Efter denna tid får man smärtsamma grunda sår kring könsorganen (oftast på blygdläpparna och/eller vid klitoris) eller kring anus som sedan inflammeras, öppnar upp sig, blir djupare och fylls med var. Såren varierar kraftigt i storlek och kan vara allt från 3 millimeter upp till hela 5 centimeter i diameter. I såren finns ofta en grå eller gul-grå massa. Karaktäristiskt för ulcus molle är att såren också är mycket sköra och mycket lätt skadas. Man kan dessutom få smärtsamma sår på livmoderhalsen. Namnet ”mjuk schanker” kommer av att sårens kanter är mjuka till skillnad från syfilis, vars sårkanter är hårda. Dessutom är syfilissår generellt betydligt mindre smärtsamma än ulcus molle-sår. I de fall då såren sitter vid anus kan de orsaka blödningar och smärtor när man ska tömma tarmen.

Likt könssjukdomen LGV får ulcus molle ofta lymfkörtlarna (i ljumskarna) att svullna upp och bilda bölder som ibland fylls med så mycket var att de till slut får huden att spricka. Dessa spruckna bölder torkar så småningom ut men läker ändå dåligt och de tar ibland flera månader på sig för att läka ordentligt. Förutom risken för att såren infekteras (t.ex. av andra könssjukdomar) innehåller de dessutom massor av Hemophilus ducreyi-bakterier som inte bara kan smitta andra med ulcus molle, utan även sprida smittan från könsorganen till andra delar av den egna kroppen. Detta sker ofta genom att man kliar sig på såren, får bakterier på händerna och sedan rör vid någon annan del av kroppen som då smittas.

Förblir könssjukdomen obehandlad kan den även få lymfkörtlarna att smälta helt och man kan efteråt då få en massiv ärrbildning.

Behandling

Som väl är kan ulcus molle idag effektivt behandlas med antibiotika. Könssjukdomen diagnosticeras normalt lätt med en bakterieodling, förutsatt att man vet vad man letar efter. Beroende på hur långt sjukdomsförloppet har hunnit kan det ibland bli nödvändigt att kirurgiskt dränera en eller flera nedsmälta lymfkörtlar. Även om ulcus molle är en mycket smittsam könssjukdom är den idag så ovanlig i Sverige att myndigheterna inte ansett det nödvändigt att låta den omfattas av smittskyddslagen. Detta innebär att den som smittats av ulcus molle, till skillnad från ex. klamydia, gonorré eller HIV inte behöver företa en så kallad kontaktspårning, där man får redovisa för med vilka man haft sex den senaste tiden.

Förebygga Ulcus Molle

För att skydda sig mot ulcus molle är kondom ett relativt säkert preventivmedel förutsatt att kondomen är hel och används under hela samlaget. Det är extra viktigt att man använder kondom ifall man har sex med män från eller i Afrika eftersom ulcus molle är mycket vanligare på denna kontinent.